Savršen osmeh je nešto o čemu mnogi sanjaju, ali nažalost dogodi se da ne obrate pažnju na problem koji imaju sa zubima koji vremenom može znatno da se pogorša. Važno je znati da za svaki problem postoji rešenje.

Nije mali broj pacijenata koji čekaju poslednji trenutak da nam se obrate zbog nekog problema sa zubima. I onda, kada se odluče i dođu kod nas, obično se iznenade kada čuju da je njihov problem moguće rešiti i brzo i efikasno. „Pa zašto sam onda toliko čekao“, obično bude njihov komentar. A tako je lako postići taj savršen osmeh!

1. DOLAZAK KOD STOMATOLOGA

Baš ovo je bio slučaj sa našim pacijentom, mladićem od 22 godine, čiji prednji zubi su vec poodavno počeli da se smanjuju, da deluju istrošeno. Odlagao je odlazak stomatologu, a zubi su „iz dana u dan” postajali sve manji! Kada je na kraju video da problem neće nestati sam po sebi, došao je u našu ordinaciju.

Srećom na vreme, odnosno u trenutku kada je problem još uvek mogao kvalitetno da se reši. Time je učinio PRVI KORAK u procesu dobijanja lepšeg i zdravijeg osmeha.

Savršen osmeh, stomatologija beograd, stomatologija barjaktarević, stomatološka ordinacija beograd, stomatološka ordinacija barjaktarević

 Potrošeni i skraćeni predni zubi

2. DIJAGNOZA

Pregledom je utvrđeno da su sekutići u gornjoj i u donjoj vilici istrošeni i skraćeni za 2 mm sa tendencijom progresije. Kontakt na prednjim zubima je bio na secivnim ivicama uz dubok zagrižaj u bočnoj regiji. 

Savršen osmeh, stomatologija beograd, stomatologija barjaktarević, stomatološka ordinacija beograd, stomatološka ordinacija barjaktarević

Podizanje zagrižaja pomoću inleja i onleja

 

3. TERAPIJA

Prvi korak u rešavanju problema bio je podizanje zagrižaja i dobijanje neophodnog prostora u predelu prednjih zuba. Odlucili smo se za minimalno invazivan zahvat uz primenu CAD-CAM tehnologije. Na bočnim zubima zamenili smo stare amalgamske i kompozitne plombe keramičkim inlejima i onlejima. Nakon intervencije u bočnoj regiji, dobili smo neophodan prostor za izradu keramičkih ljuspica (faseta) na prednjim zubima. Pre izrade definitivnih faseta, urađene su privremene kompozitne fasete, da bismo pacijentu dočarali izgled budućih prednjih zuba. Pacijent je bio zadovoljan postojećim privremenim rešenjem i nakon toga smo izradili  i ugradili keramičke fasete.

 

Savršen osmeh, stomatologija beograd, stomatologija barjaktarević, stomatološka ordinacija beograd, stomatološka ordinacija barjaktarević

Privremene kompozitne fasete

 

4. ODLAZAK KUCI SA LEPIM I ZDRAVIM OSMEHOM

Kraj terapije je doneo potpuno nov kvalitet sa aspekta funkcije i estetike. Prednjim zubima su vraćeni prirodan oblik i veličina. Pacijent je otišao sa novim lepim i zdravim osmehom. Fotografije načinjene pre i posle tretmana o tome svedoče na najbolji način.

Savršen osmeh, stomatologija beograd, stomatologija barjaktarević, stomatološka ordinacija beograd, stomatološka ordinacija barjaktarević

Definitivne keramičke fasete

Prednosti CAD-CAM sistema:

• komforan za pacijenate

• ne uzima se otisak zuba na standardni način

• koriste se specijalne vrste keramike sa karakteristikama prirodnih zuba

• visoki estetski standardi protetskih nadoknada

• trajnost nadoknada

• ušteda vremena, izrada u jednoj poseti stomatologu