COVID-19 obaveštenje – Ordinacija Barjaktarević

Poštovani pacijenti i prijatelji!

Lekari i osoblje ordinacije Barjaktarević pažljivo prate sva saopštenja, preporuke i uputstva Svetske Zdravstvene Organizacije u vezi sa prevencijom i zaštitom zdravlja tokom pandemije virusa COVID-19.

U skladu sa svim medicinskim preporukama i merama koje je uvela Vlada Republike Srbije, Ordinacija Barjaktarević je u prethodnom periodu pružala usluge i intervencije  u hitnim slučajevima uz sprovođenje svih mera predostrožnosti i zaštite  stomatologa, osoblja ordinacije i pacijenata.

U Ordinaciji Barjaktarević se vrlo pažljivo prati razvoj zdravstvene situacije u Srbiji i u skladu sa promenama koje nastupaju preduzimaju dalji koraci koji će omogućiti kontinuirano pružanje stomatoloških usluga uz najviši stepen zaštite zdravlja pacijenata i osoblja.

U našoj ordinaciji je uvek izuzetna pažnja bila posvećivana besprekornoj higijeni i najvišim standardima zaštite pacijenata. U situaciji kada se još uvek nedovoljno zna o mogućnostima uspešnog lečenja od infekcije COVID-19, učinili smo sve da naši pacijenti ni jednog trenutka dok borave u ordinaciji ne budu u opasnosti od moguće zaraze.

U ovom trenutku ordinacija Barjaktarević i dalje radi u režimu hitnih intervencija uz primenu svih mera zaštite, ali se ubrzano priprema za uspostavljanje punog radnog režima i o tome ćemo Vas pravovremeno obavestiti putem ovog sajta.

COVID-19 obaveštenje

Ovaj režim rada će podrazumevati:

 • Vrhunsku zaštitnu opremu (odela)sa jednokratnom upotrebom i za osoblje i za pacijente
 • Upotrebu specijalnih maski, naočara i vizira za stomatologe i osoblje ordinacije
 • Upotrebu proverenih dezifijenata za prostorije, opremu i sve površine u ordinaciji
 • Beskontaktno merenje temperature pacijenata
 • Organizacione mere: zakazivanje pojedinačne posete pacijenata uz razmak između poseta potreban da se nakon svakog pacijenta izvrši neophona dezinfekcija

Ukoliko naučna i stručna saznanja o bilo kom elementu aktivnosti virusa COVID-19 u međuvremenu budu publikovana (novi neophodni načini zaštite, mogućnosti prenosa, vreme opstanka u prostoru ili na površinama), u ordinaciji će odmah biti primenjena preporučena praksa.

S nadom da će rezultat ogromnih zalaganja velikog broja naučnika biti skora pobeda nad ovim virusom kao i mnogo puta u prošlosti, ostajemo uz svoje pacijente, radimo profesionalno i odgovorno i verujemo u potpuni uspeh medicine u borbi sa oboljenjima izazvanim virusom COVID-19!

COVID-19 obaveštenje

Ordinacija trenutno radi za potrebe svih urgentnih stanja.

Za konsultacije i zakazivanje termina dežurni brojevi telefona 011 3232 173, 0652306110.

Simptomi infekcije virusom COVID-19

 • povišena telesna temepratura
 • drhtavica i jeza
 • suvo grlo
 • kašalj
 • bol u mišićima
 • glavobolja
 • malaksalost
 • gubitak čula ukusa i mirisa
 • U određenim slučajevima dolazi do progresivnog toka bolesti koja se razvija u tešku formu, uključujući upalu pluća, respiratornu insufijenciju, čak i smrtni ishod.

Širenje virusa COVID-19

COVID-19 se može prenositi:

 • Direktnim fizičkim kontaktom;
 • Direktnim kontaktom sa kapljicama iz disajnih organa koje nastaju pri kašljanju, kijanju ili izdisaju;
 • Indirektnim kontaktom, dodirivanjem kontaminiranih površina na kojima virusi mogu preživeti određeni vremenski period.