DIGITAL, DIGITALNO, DIGITALNA STOMATOLOGIJA...

Sve više se  o tome govori, sve češće čujemo tu reč, a šta, zapravo, znači DIGITALNO?
Digitalizacija je proces prevođenja jednog objekta, slike, zvuka, dokumenta ili signala (obično analognog) u digitalni oblik. Rezultat ovog procesa je digitalni objekat, tj. digitalna slika objekta, ili digitalna forma za signal. Bukvalno gledano, digitalizacija predstavlja beleženje analognog signala u digitalnom obliku, što bi za dokument značilo da slika objekta prati vizuelni identitet, okvire i strukturu samog objekta. Digitalizacija je i primaran način čuvanja slika u obliku pogodnom za prenos i obradu na računaru.
Tu se desio bliski susret digitalizacije i stomatologije.

Šta je sve u ordinaciji Barjaktarević digitalno?

FOTOGRAFIJE

Profesionalci bi rekli, fotografija je rezultat razvijanja zapisa sa filma, a ovo što vidimo na mozaiku iznad  su digitalni zapisi.
Kako god da ih zovemo, fotografije imaju ključni značaj u komunikaciji između pacijenta i stomatologa, od prvog susreta pa sve do poslednjeg, odnosno do završetka stomatološke intervencije. Digitalna fotografija, izuzetno precizna i jasna, omogućava analizu stanja zuba kod pacijenta, uočavanje nedostataka koji nisu lako vidljivi uživo, fotografija pomaže pacijentu da definiše svoje želje i zahteve a stomatologu da jasnije obrazloži predloženi tretman.

Fotografija je najveći prijatelj stomatološke ordinacije u trenutku kad doktor i pacijent zajedno gledaju “pre” i “a sad”.

Digitalne fotografije pacijenata se koriste samo u svrhu rešavanja stomatološkog problema i za medicinsku arhivu. U slučaju da se žele koristiti za objave na društvenim mrežama ili u marketinške svrhe, obavezan je pristanak pacijenta u tom smislu.

3D RTG – DIGITALNO RENDGENSKO SNIMANJE

Za preciznu dijagnostiku specifičnih stomatoloških problema u ordinaciji Barjaktarević se koristi kompjuterska tomografija 3D, odnosno rendgen snimak koji daje preciznu trodimenzionalnu sliku problematičnog mesta ili kompletne vilice. Takav snimak omogućava stomatologu da stekne uvid u koštanu strukturu vilice i zuba, nervne puteve i okolna meka tkiva. Snimak 3D je dragocen izvor podataka kada su u pitanju gubitak kosti, abnormalne izrasnine, prelomi kostiju vilice, infekcije koštanog I mekog tkiva, poremećaje u poziciji zgloba vilice.

Za pojedinačno snimanje zuba u ordinaciji se  koristi digitalni rendgen niskog zračenja.

INTRAORALNI SCAN-KAMERA ZA INTRAORALNO SNIMANJE

U ordinaciji Barjaktarević skeniranje zuba i mekih tkiva za potrebe izrade protetskih nadoknada vršimo kamerom  Primescan koja spada u najnoviju generaciju intraoralnih skenera. Ova kamera radi upravo ono što smo na početku objasnili: prenosi digitalni zapis iz usta pacijenta u kompjuter i time omogućava stomatologu da pomoću specijalnog softvera radi na njemu, da analizira stanje, da planira i modeluje protetsku nadoknadu (most, krunicu, plombu, fasetu….).
Digitalno je precizno, jednostavno i komforno za pacijenta.
Zaboravite na uzimanje otiska kašikom i otisnom masom.
Jer, mi smo digitalizovani smo već godinama, a sa pojavom svakog novog i naprednijeg uređaja na tržištu hvatamo korak, bivamo još precizniji, komforniji. Sada radimo pomoću Primescan kamere – trenutno najbolje kamere za snimanje stanja  zuba u ustima.
Primescan olakšava postavljanje precizne dijagnoze i omogućava izradu modela za predstavljanje i analizu buduće protetske nadoknade (Smile Disegn)
Celi dalji postupak se nakon snimanja odvija uz pomoć CadCam (Computer-aided-design and computer-aided-manufacturing) sistema-softvera i uređaja za modelaciju i izradu protetskih nadoknada.

CEREC

CEREC Cad Cam tehnologiju je razvila nemačka kompanija SIRONA.

CEREC je danas svetski najnapredniji i naširoko korišćen CadCam sistem u stomatologiji za izradu bezmetalnih keramičkih nadoknada. Ono što je do pre desatak godina rađeno danima i zahtevalo nekoliko dolazaka u ordinaciju (ponegde je još uvek tako…), danas se završava u jednoj ili eventualno dve posete stomatologu. Na osnovu trodimenzionalnog digitalnog zapisa zuba za koji je planirana nadoknada i cele vilice, računar prema instrukcijama stomatologa i u odgovarajućem softveru formira i izrađuje odgovarajući protetski rad.
Napredna tehnologija je donela preciznost, brzinu u radu, upotrebu specijalnih vrsta keramike sa karakteristikama prirodnih zuba, trajnost i uštedu vremena, ali tek znanje i ogromno iskustvo stomatologa daju krunici, faseti ili mostu visok estetski kvalitet, onaj „final touch“ iskusne ruke i oka stomatologa ugrađuje u protetski rad dodatni estetski detalj koji ga čini najboljim izborom.

CadCam tehnologija omogućava kompletnu protetsku rehabilitaciji: mobilne protetske nadoknade (skeletirane proteze, totalne proteze), fiksne nadoknade (mostovi, krune, fasete), krune i mostove na implantatima, individualne suprastrukture.
Korišćenjem najsavremenijeg CadCam sistema sa digitalnom 3D Primescan kamerom dobijaju se najprecizniji digitalni modeli i u kombinaciji sa Cerec MCXL frezom za izradu protetskih radova, pacijentima pružamo mogućnosti vrhunske rekonstrukcije i izradu i najsloženijih protetskih radova na jednom mestu-u ordinaciji.
Sa iskustvom upotrebe CAD CAM sistema dužim od deset godina, sa zadovoljstvom možemo reći da smo
lideri u ovoj oblasti stomatologije na ovim prostorima.

CAD CAM STOMATOLOGIJA – DIGITAL SMILE DESIGN

Zahvaljujući Digital Smile Design metodu svaki pacijent može odmah u stomatološkoj ordinaciji saznati kako će izgledati njegov osmeh kada na kraju intervencija izadje iz ordinacije. Biće to osmeh iz snova, govori dugogodišnje iskustvo.

Digital Smile Design (DSD) je koncept predvidivosti: uz pomoć digitalne tehnologije simulira krajnji rezultat stomatološkog tretmana već u fazi planiranja intervencije i omogućava uvid u izgled konačnog rezultata. Uz DSD se sagledava odnos usana, zuba, desni, lica u pokretu.

NAPOMENA

Sadržaj web sajta ordinacije nije zamena za profesionalni medicinski savet, dijagnozu ili terapiju i nije prilagođen ličnim potrebama pojedinog korisnika. Informacije na sajtu ordinacije nisu zamena za lekarski pregled i savete medicinskog osoblja niti su sugestija za određeni program lečenja. Cilj informacija na sajtu je da dopuni vašu informiranost o zdravlju i lečenju. U slučaju zdravstvenog problema obratite se stomatologu. Pre primenjivanja bilo kakvog saveta pročitanog na sajtu ordinacije obavezno se posavetujte sa stomatologom.

32
+
Godina iskustva
7500
+
Zadovoljnih pacijenata
10000
+
Osmeha