U stomatološkoj ordinaciji Barjaktarević posvećuje se velika pažnja radu s decom. Sticanje poverenja u stomatologa od najranijeg uzrasta je veliko dostignuće za svakog lekara i ostaje kao trajna dobit za malog, a sutra velikog pacijenta.