Usluga Cena
Vitalna ekstirpacija jednokanalnog zuba, punjenje Ahplus+GP, priv.ispun 100
Vitalna ekstirpacija dvokanalnog zuba, punjenje Ahplus +GP, priv.ispun 120
Vitalna ekstirpacija trokanalnog zuba, punjenje Ahplus+GP, priv.ispun 130
Vitalna ekstirpacija četvorokanalnog zuba, punjenje Ahplus+GP, priv.ispun 140
Lečenje gangrena zuba (po seansi) 30