Usluga Cena
Ugradnja mini-implantata 290 250
Ugradnja endoosealnog implantata – SLA tipa 800 720
Ugradnja endoosealnog implantata – standardnog 750 690
Ugradnja Bio-Gide membrana 140 100
Ugradnja Bio-Os 90 70