I pored velikog broja implant-sistema koji se mogu naći na tržištu, stomatološka ordinacija Barjaktarević se odlučila za švedski implant-sistem „Astra Tech“.