Usluga Cena
Uklanjanje zubnog kamenca po seansi 25
Poliranje zuba 20
Ordinacijsko izbeljvanje BriteSmile (po vilici) 110
Kućno izbeljivanje zuba (po vilici) 150
Kompozitni ispun I klase 35
Kompozitni ispun II klase 45
Kompozitni ispun III klase 50
Kompozitni ispun IV kase 60
Kompozitni ispun V klase 35
Kompozitni ispun MOD 60
Kompozitna faseta 80 -120
Ugradnja FRC kočića 75