Usluga Cena
Mobilna proteza sa šrafom i pokretim elementima 450
Fiksni ortodontski (po vilici) 800-1250
Aktivne folije – INVISALIGN 120 (po foliji)
Retencioni aparat 100