Usluga Cena
Privremena krunica 25-40
Privremena krunica PMMA CadCam 80
Metalokeramička krunica 140-180
Metalokeramička krunica na implantatu 220
Metalokeramička krunica sa rubom u keramici na implantatu 250
Livena nadogradnja MODEL 60
Bezmetalna krunica CAD CAM 280-330
Bezmetalna faseta – veneer CAD CAM 290
Keramička endokruna 140-250
Parcijalna akrilatna proteza 300
Parcijalna skeletirana proteza 650
Ugradnja atačment para 200
Totalna proteza Od 350
Reparatura proteze 50-100
Individualna keramička suprastruktura na implantatu 200
Suprastruktura na implantatu – standardna (titanijumska) 150-180