Usluga Cena
Stomatološki pregled 20
Stomatološki pregled sa pismenim izveštajem 40
RDG zuba 4