Keramičke fasete

pre -Tetraciklinski zubi

posle – promena boje zuba sa CadCam fasetama

Endokrune

pre – amalgamski ispuni

posle – keramičke endokrune

Keramičke fasete

pre – abradirani zubi

posle – Keramičke fasete

Keramičke fasete

pre – korekcija položaja i oblika zuba

posle – keramičke fasete na prednjim gornjim zubima

Keramičke fasete

pre – prebojeni, oštećeni zubi

posle – Keramičke fasete

Keramičke fasete

pre – Oštećeni prednji zubi

posle – keramičke fasete

Bezmetalne keramičke krunice

pre – Oštećeni prednji zubi

posle – Promena položaja, oblika i boje zuba

Zamena amalgamskih plombi keramickim inlejima

pre – amalgamska (crna) plomba

posle – Keramički inlej

Keramičke krunice

pre – Oštećeni prednji zubi

posle – Keramičke krunice

Krunica na implantatu

Bezmetealne krunice na individualnim suprastrukturama

pre – zubi nakon uklanjanja metalokeramičkog mosta

posle – Keramičke krunice

Bezmetealne krunice na individualnim suprastrukturama

pre – individualne keramičke suprastrukture na implantatima

posle – Keramičke krunice