Dana 23.05.2016 na zahtev stomatološke ordinacije “Barjaktarević” izvršena je redovna godišnja biološka kontrola efikasnosti rada aparata za sterilizaciju.

Na osnovu dobijenih rezultata utvrđeno je da nema preživljavanja vegetativnih oblika bakterija, te se može zaključiti da je proces sterilizacije u ispitivanom autoklavu USPEŠAN.

Kontrolu efikasnosti rada i testiranje aparata za sterilizaciju sproveo je Gradski zavod za javno zdravlje Beograd.