Keramičke fasete mogu brzo i efikasno da reše problem dijastema. Dijastema mediana je prostor različite širine izmedju centralnih sekutića. Češće se javlja u gornjoj vilici. Upravo zbog toga što je dijastema vidljiva, nekim pacijentima može predstavljati i psihološki problem.

Ova pojava nije tako retka i često nas pacijenti pitaju na koji način je moguće rešiti ovaj problem.

Keramičke fasete za zube kao brzo rešenje

Pacijentkinja koja je došla u našu ordinaciju požalila nam se na razmak između jedinica u gornjoj vilici. Primarno je bila indikovana ortodontska terapija.

Međutim kako bi ortodontska terapija bila višemesečna, a pacijentkinja je insistirala na brzom rešenju, predložene su joj keramiče fasete za zube. Zahvaljujući CEREC sistema, koji omogućava izradu faseta od najkvalitenijeg materijala u jednom danu, pacijentkinja se opredelila za ovu metodu.

Još jedan faktor koji je uticao da se pacijentkinja odluči za keramičke fasete za zube je bio taj da je ovom metodom moguće promeniti boju i oblik zuba, kojom ona takođe nije bila zadovoljna.

keramicke fasete za zube i popunjavanje dijasteme

Keramičke fasete za zube i popunjavanje dijasteme

 

Dijastema

Odmah nakon što su zubi pripremljeni minimalno invazivnom tehnikom brušenja, pristupilo se uzimanju otiska za CEREC sistem. Fasete za zube iz CEREC sistema su softverski dizajnirane i isečene iz posebnih keramičkih blokova. Po cementiranju jedne i druge fasete za zube, pacijentkinja je bila izuzetno zadovoljna svojim novim osmehom.