Keramičke krunice predstavljaju kvalitetnu protetiku u modernoj stomatologiji koji efikasno i uspešno rešavaju probleme kada dođe do gubitka jednog ili više zuba jer tada dolazi do pomeranja zuba u vilici ostali zubi se preopterećuju, a samim tim i brže propadaju.

keramičke fasete, stomatologija beograd, stomatologija barjaktarević

Kermačike krunice ugrađene su još jednom pacijentu ordinacije Barjaktarević.

Pacijent se javio u našu ordinaciju sa željom da zameni stare metalokeramičke krunice i da zatvori dijastemu (razmak između zuba). Postupak zamene starih krunica je ubrzan uz pomoć Cerec tehnologije. Odlučeno je da se rekonstrukcija zuba uradi u nekoliko faza.

1. faza – uklanjanje starih metalokeramičkih krunica i izrada privremenih krunica

2. faza – endodontsko zbrinjavanje zuba (lečenje zuba) desnoj dvojici i jednici, kao i levoj dvojici dok je revizija kanalnog punjenja urađena na levoj jedinici

3. faza- soft tissue management – smirivanje zapaljenja na desnima, i preoblikovanje desni

4. faza- rekonstrukcija lečenih zuba i uzimanje otiska CEREC OMNICAM kamerom

5. faza- cementiranje keramičkih krunca Nakon ovih faza možete videti finalne rezultate našeg rada.

keramicke krunice