Koristimo ga:

  • Za popunjavanje horizontalnih I vertikalnih defekata
  • Pri ugradnji implantata
  • U lečenju paradontopatije
  • Peri-implantita
  • Prezervacija rane nakon vađenja zuba
  • Sinus lift