Operacija zuba u stomatologiji izvodi se relativno često. U savremenoj stomatologiji se sve više daje prednost minimalno-invazivnom načinu lečenja zuba, međutim postoje situacije kada konzervativna terapija nije dovoljna pa je u takvim slučajevima potrebna i hirurška intervencija na zubima. Sam pojam operacija zuba kod većine pacijenata izaziva blagu neprijatnost zato ćemo vam ovde izneti nekoliko činjenica vezane za operaciju zuba i uveriti vas da uz dobru pripremu nema razloga za brigu.

 • Šta podrazumevamo pod pojmom operacija zuba?
 • Kada je operacija zuba neophodna i gde se izvodi?
 • Operacija zuba i kod plašljivih pacijenata – bezbolno
 • Pacijenti sa veštačkim srčanim zaliscima i srčanom manom
 • Postoperativna nega
 • Bolovi nakon operacije zuba
 • Kako suzbiti bol
 • Zbog čega je važna primena lekova (analgetika) protiv bolova nakon intervencije?
 • Izbegavati mlečne proizvode nakon intervencije
 • Troškovi operacije zuba
 • Moguće je izbeći operaciju zuba – profilaksom

operacija zuba, stomatološke operacije, stomatološke operacije beograd, stomatologija beograd, stomatološka ordinacija beograd, stomatološka ordinacija barjaktarević, barjaktarević, stomatologija, stomatologija barjaktarević

ŠTA PODRAZUMEVAMO POD POJMOM OPERACIJA ZUBA?

U stomatologiji se pod pojmom operacija zuba podrazumevaju sve hirurške intervencije koje obuhvataju viličnu kost, zub i okolna tkiva (tzv. parodoncijumu) i koje se izvode ambulantno.

U ovu grupu potpadaju hiruški zahvati kao što su na primer apikotomija ili resekcija korena zuba kod koje se vrh korena zuba odseca zbog prisutnog upalnog procesa na istom. Takođe se u hirurške zahvate ubrajaju hirurško vađenje umnjaka ili zaostalih delova zuba (npr.zaostali korenovi zuba). A kada se desni tretiraju hirurški onda govorimo o parodontalnoj hirurgiji. Parodontalna hirurgija obuhvata i kozmetsko-korektivne zahvate kao što su vestibuloplastika, slobodni transplantat sluzokože kao i prekrivanje ogoljenih vratova zuba itd.

Intervencije poput transdentalne fiksacije zuba koje služe da stabilizuju rasklaćeni zub, kao i zadržavanje zdravog korena i odstranjivanje obolelog korena zuba tzv. hemisekcija zuba je u današnje vreme sve manje prisutna, jer su ih potisnule savremene terapijske procedure. Savremena stomatologija je nezamisliva bez implantologije, koja spada u najbolju nadoknada izgubljenih zuba.

KADA JE OPERACIJA ZUBA NEOPHODNA?

Operacija zuba je intervencija koja se izvodi onda kada se konzervativnim putem ne može postići željeni rezultat. Možda vam operacija korena zuba zvuči zastrašujuće, ali to je intervencija koja će vam spasti zub koji bi se u suprotnom izvadio. Može se slobodno reći da je procenat uspešnosti lečenja zuba hirurškim putem vrlo visok. Važno je napomenuti da je svaki pacijent za sebe i stomatolog određuje za svakog pacijenta individualnu terapiju.

Operacija zuba se izvodi ambulantno. Postoji određeni slučajevi kada je neophodna hospitalizacija a to su velike augmentacije kao na primer kada se uzimaju određeni delovi karličnih kostiju kako bi se nadomestio defekt u viličnim kostima. Isto važi za tumore ove regije koji zahtevaju stacionarno lečenje.

OPERACIJA ZUBA I KOD PLAŠLJIVIH PACIJENATA –BEZBOLNO

Pacijenti su često uplašeni bez potrebe. Razlog tome su širom rasprostranjene predrasude, koje vezuju posete stomatologu za bol, neprijatnost i nelagodnost. Međutim savremena stomatologija podrazumeva bezbolne tretmane, jer anestetici omogućavaju da se pacijent za vreme intervencije oseća prijatno, dok analgetici koji se ordiniraju po zavrešenoj intervenciji dodatno obezbeđuju komfor pacijentu. Takođe je značajan podatak da kod pacijenata sa veoma izraženom dentofobijom mogu se sprovesti stomatološke intervencije pod dejstvom sedacije ili opšte anestezije.

U razgovoru koji prethodi samoj stomatološkoj intervenciji stomatolog posvećuje pažnju svom pacijentu i pokušava da ga opusti kroz razgovor, pružajući mu uvid u intervenciju koja sledi. Prema uzetoj anamnezi stomatolog u daljem razgovoru sa pacijentom se detaljno informiše o:

 • Poremećajima krvarenja
 • Oboljenjima imunog sistema
 • Hroničnim infekcije
 • Poremećajima kardiovaskularnog sistema
 • Dijabetesu
 • Upotrebi pojedinih lekova koja utiču na zaustavljanje krvarenja itd.

Pacijenti koji imaju neki od gore navedenih poremećaja zahtevaju posebnu pažnju.U pojedinim slučajevima neophodna je i saradnja sa internistom pacijenta, naročito ako su vrednosti INR-a nezadovoljavajuće.

PACIJENTI SA VEŠTAČKIM SRČANIM ZALISCIMA I SRČANOM MANOM

Kod pacijenata sa veštačkim srčanim zaliscima ili urođenom srčanom manom je pre svake operacije zuba neophodna antibiotska priprema radi prevencije bakterijskog endokarditisa. Ovaj vid prevencije ne dozvoljava nastanjenje bakterija na srčanim zaliscima i na taj način sprečava moguće upale u tkivu ili čitavom organizmu.

POSTOPERATIVNA NEGA

Pacijenti koji slede pravila i uputstva svog stomatologa nakon operacije zuba skraćuju postoperativni tok i smanjuju verovatnoću za komplikacije. Važan deo postoperativne nege obuhvata i stavljanje hladnih obloga, jer se otoci najčešće javljaju u prva dva do tri dana.

Ukoliko se ne koristi resorptivni konac onda je potrebno da stomatolog ukloni konce nakon 5-7 dana. U tom periodu stomatolog prati i proverava zarastanje rane. Svakako da boljem zarastanju rane i skraćivanju postoperativnog toka doprinosi skraćeno vreme intervencije sa minimalnoinvazivnim pristupom. Ovo sve doprinosi značajnom smanjenju postoperativnog bola. Ne tako retko bolovi mogu nastati usled preteranog traumatiziranja okolnih tkiva (desni, vilična kost, koren zuba).

BOLOVI NAKON OPERACIJE ZUBA

Bolovi nakon operacije zuba nisu retka pojava. Bilo da je reč o vađenju umnjaka, resekciji korena zuba-apikotomiji, ugradnji implantata ili vađenju zaostalog korena zuba. Bol najčešće nastupa tek nakon nekoliko sati od same intervencije.
Česta pitanja pacijenata su da li je uobičajeno da boli implantat nakon njegove ugradnje? I u ovom slučaju treba imati na umu da kao i kod svake hirurške intervencije postoji postoperativna rana koja može manje ili više da boli mada su takvi slučajevi izuzetno retki.

KAKO SUZBITI BOL?

Samom primenom lokalnog anestetika je regija u kojoj se radi intervencija u naredna 2-3 sata anestezirana. Kombinacija antibiotika sa analgetikom se dosada dobro pokazala. Ipak prednost dajemo analgeticima sa antiflogističkim delovanjem koji pored njihove glavne osobine smanjivanju bola, imaju i osobinu da utiču na smanjenje otoka (npr. analgetik Ibuprofen ima protivupalno dejstvo). Takođe se mogu primenjivati prirodni i homeopatski lekovi kao prateća terapija.

ZBOG ČEGA JE VAŽNA PRIMENA LEKOVA (ANALGETIKA) PROTIV BOLOVA NAKON INTERVENCIJE?

Najvažniji razlog zašto se primenjuju analgetici nakon operacije zuba je da bi postoperativni tok za pacijenta bio ugodniji. Međutim terapija analgeticima ima i drugih pozitivnih efekata na sam tok zarastanja rane i sprečava da bol ne poprimi hronični karakter, što može biti slučaj ukoliko se ne primeni adekvatna analgetska terapija. Naime primena analgetika nakon operacije zuba ne predstavlja isključivo komfor za pacijenta, već i važan preduslov za brz oporavak pacijenta.

IZBEGAVATI MLEČNE PROIZVODE NAKON INTERVENCIJE

Nakon operacije zuba, mlečne proizvode treba strogo izbegavati. Dokazano je da bakterije mlečne kiseline koje se nalaze u mlečnim proizvodima mogu da oštete krvni ugrušak i na taj način da dovedu do prolongiranog zarastanja rane.

TROŠKOVI OPERACIJE ZUBA

Troškove operacije zuba određuje obim posla. U obzir ulaze svakako vrsta anestezije, stanje desni, stanje zuba ali i postojećih nadoknada u ustima i mnogi drugi faktori. Što je oralno-hirurška intervencija složenija, iznos troškova se srazmerno povećava. Pre svake intervencije biće vam izdat predračun troškova.

MOGUĆE JE IZBEĆI OPERACIJU ZUBA – PROFILAKSOM

Dobra profilaksa pomaže u najvećem broju slučajeva da ne dođe do operacije zuba. Stoga je neophodno da se svakodnevno i sa puno pažnje posvećujete temeljnoj higijeni usne duplje a samim tim i oralnom zdravlju.
Ukoliko i pored dobre profilakse nastanu oštećenja na zubima i desnima, onda se treba blagovremeno obratiti stomatologu. Ukoliko je i pored svih preventivnih i profilaktičkih mera operacija zuba neizbežna, znajte da ste kod stručnih stomatologa uvek u dobrim rukama.

 

O aktuelnim cenama naših usluga informišite se u našem cenovniku.

Zakazivanje termina i pregleda putem telefona: +381 11 32 32 173
ili popunjavanjem online formulara.

NAPOMENA
Sadržaj web sajta ordinacije nije zamena za profesionalni medicinski savet, dijagnozu ili terapiju i nije prilagođen ličnim potrebama pojedinog korisnika. Informacije na sajtu ordinacije nisu zamena za lekarski pregled i savete medicinskog osoblja niti su sugestija za određeni program lečenja. Cilj informacija na sajtu je da dopuni vašu informiranost o zdravlju i lečenju. U slučaju zdravstvenog problema obratite se stomatologu. Pre primenjivanja bilo kakvog saveta pročitanog na sajtu ordinacije obavezno se posavetujte sa stomatologom.