Perio implant 06, Međunarodni kongres iz parodontologije i estetske implantologije održan je u Opatiji 23. i 24. septembra 2016. godine. Imali smo čast da prisustvujemo kongresu koji okuplja veliki broj doktora dentalne medicine.

Sama činjenica da se radi o šestom izdanju, govori u prilog tome da je skup vrlo cenjen i priznat od strane hrvatskih i regionalnih doktora dentalne medicine, kao i dentalnih timova. Predavanja i radionice vodili su međunarodno priznati stručnjaci, parodontolozi i implantolozi.

Zanimljivost ovogodišnjeg kongresa je humanitarna trka „PERIOIMPLANT RUN“. Trka je održana u petak, 23 septembra na relaciji Opatija – Volosko – Opatija. U humanitarne svrhe su trčali doktori dentalne medicine i kompletni dentalni timovi.

Perio implant 06 promoviše ideju konstantne edukacije i praćenja najsavremenijih trendova u sektoru dentalne medicine, parodontologije i dentalne implantologije dok humanitarna trka promoviše zdrav život i pomaže zajednici.

Kongresu je prisustvovalo preko 250 doktora dentalne medicine, što ovaj kongres čini veoma kvalitetnim i aktuelnim sa nizom interesantnih i inovativnih tema.

Perio implant 06 je bio prilika da doktori, dentalni tehničari i asistenti, te svi koje interesuje edukacija o estetici zuba i implantata, kao i novosti iz područja dentalne implantologije i parodontologije u sklopu dvodnevnog programa nauče nešto novo, prošire tehnike, upoznaju se s poslednjim inovacijama, a kroz predavanja i radionice steknu praktične veštine.

Tokom dvodnevnog programa iskoristili smo priliku da proširimo znanja o tehnikama i indikacijama. Upoznali smo se sa poslednjim inovacijama koje možemo koristiti u svakodnevnoj praksi. Kroz izvrsna predavanja i radionice stekli smo praktična razumevanja odabranih tema. Takođe smo razvili veštine kako bismo tretirali što više pacijenata na što efikasniji i kvalitetniji način.