Polomljen zub svakako spada u neprijatno iskutvo i svesni smo da se svakome od nas može dogoditi ovakva nezgoda. U ordinaciju Barjaktarević došaoje pacijent upravo sa ovakvim problemom. Polomljen zub u njegovom slučaju bioje posledica tupe traume.

Pacijent koji se javio u našu ordinaciju se žalio na osetljivost gornje leve “jedinice”. Kliničkim pregledom ustanovljeno je da frakturna linija prolazi kroz gleđ i dentin pritom ne zahvatajući područje pulpe zuba (živca). Osetljivost koja je prisutna je posledica ireverzibilnih promena unutar samog živca. RTG pregledom je utvrđeno da se rog pulpe nalazi na samo 0,3mm od frakturne linije.

RTG Polomljen zub – završen endodontski tretman

RTG Polomljen zub – završen endodontski tretman

Polomljen zub – lečenje kanala korena zuba

Polomljen zub – lečenje kanala korena zuba

Polomljen zub – završen endodontski tretman

RTG Polomljen zub – završen endodontski tretman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovo je bio razlog za endodontsko zbrinjavanje zuba koje je istog dana i sprovedeno. Koristili smo mašinske proširivače ProTaper u kombinaciji sa EDTA i rastvorima za irigaciju. Kanal je napunjen AH+ pastom i gutaperka poenima.

 

polomljen zub

Polomljen zub

 
polomljen zub

Polomljen zub – kompozitna faseta

 

Sledećeg dana pacijentu smo postavili kompozitni fasetu kojom je polomljeni deo zuba rekonstruisan.