Referentna CEREC ordinacija

Stomatološka ordinacija Barjaktarević začetnik je digitalne stomatologije  u praksi na ovim prostorima kao i referentna CEREC ordinacija.

Uz dugogodišnju upotrebu najsavremenijeg Cad-Cam sistema (kompjuterski vođen dizajn i digitalizovana stomatologija), i CEREC tehnologije pacijentima omogućavamo:

CAD/CAM je skraćenica engleskih reči computer-aided design/computer-aided manufacture. Pomoću posebnih kompjuterskih programa dizajniramo krunice, mostove itd.

Najpoznatiji CAD/CAM sistem je CEREC sistem.

CEREC – CAD/CAM u stomatologiji predstavlja proces kojim se od gotovih keramičkih blokova, procesom finog frezovanja, dobijaju gotove zubne nadoknade.