Referentna Cerec Ordinacija

Dr Barjaktarević je jedan od začetnika primene savremenih tehnoloških dostignuća u stomatološkoj praksi.

Izazov digitalizacije je u ordinaciji Barjaktarević veoma rado prihvaćen a njegovi rezultati su u svakodnevnom radu veoma vidljivi. Primenom najsavremenije opreme i stečenog znanja i iskustva u u primeni softverskih rešenja tokom stomatoloških intervencija, postiže se visoka preciznost i estetski nivo rada, bez potrebe da se rad stomatologa usaglašava sa stomatološkom  laboratorijom i uz značajnu uštedu vremena i pacijenta i stomatologa.

Zakažite pregled

Digitalna stomatologija je veliki iskorak u pružanju kvalitetne i sveobuhvatne stomatološke usluge; ona menja pristup pacijentu ali i pacijentovu predstavu o tome kako će se odvijati intervencija, a pogotovu koliko će ona trajati.

Uz prmenu digitalne stomatologije boravak u ordinaciji nije više neprijatno i dugotrajno iskustvo kakoje to uglavnom uvreženo kod pacijenata. Sada to može biti jedno iznenađujuće prijatno iskustvo…

U ordinaciji Barjaktarević za rad se koristi CEREC sistem.

Ordinacija Barjaktarević je kao priznanje za kvalitet rada i primenu savremenog CEREC sitema dobila priznanje kroz status REFERENTNE CEREC ordinacije.  

CEREC ordinacija

CEREC sistem je već duže od 30 godina sinonim za zaokruženu intervenciju tokom jedne posete stomatologu. Tokom vremena, CEREC sistem je razvijan i usavršavan tako da što više zadovolji zahteve i stomatologa  i pacijenata.

Danas on prevazilazi zahteve jednostavne rekonstrukcije problema u ustima pacijenta; on danas  pruža mogućnosti širokog spektra intervencija. Restauracija tj.povratak na nekadašnje (i željeno) stanje zuba u okviru CEREC sistema danas obuhvata i primenu implantologije i ortodoncije, sve u tehnološkom lancu u prostoru i okviru rada jedne ordinacije: od stomatološke stolice, preko laboratorije i izrade nadoknada, do kompletiranja i ugradnje nadoknade.

CEREC sitem je podržan softeverskom CAD/CAM tehnologijom, razvijenim u kompaniji Dentsply Sirona.

CAD/CAM tehnologija

Ova tehnologija pruža izuzetne prednosti: pacijent može sada detaljno pratiti proces izrade protetskog rada ili nadoknade koja će biti ugrađena i imati uvid u sve faze njegove izrade.

Od snimka stanja u ustima  kamerom, preko dizajniranja budućeg rada pomoću softverskog programa na ekranu kompjutera, do izrade rada u mašini za sečenje bezmetalnih keramičkih nadoknada – sve u jedinstvenom procesu u ordinaciji, tokom jednog ili najviše dva dana, odnosno dolaska pacijenta u ordinaciju.

CEREC sistem

CEREC sistem podržan softwerom na temelju 3D tehnologije omogućuje visoku preciznost i brzinu izrade zubnih nadoknada

Prednosti rada pomoću CEREC tehnologije

CEREC tehnoločki proces i odgovarajuća oprema omogućavaju:

 • Izuzetnu preciznost u radu
 • Stalni nadzor i kontrolu stomatologa nad svim fazama izrade rada
 • Mogućnost da pacijent unapred vidi kako će buduća nadoknada izgledati
 • Kliničke studije su dokazale veću trajnost nadoknada izrađenih na ovaj način u poređenju sa klisičnim metodama
 • Maksimalno uključivanje pacijenta u proces estetskih poboljšanja i korekcija nadoknada već tokom njihove izrade
 • Neuporedivo kraće vreme izrade rada u poređenju sa klasičnim procedurama
 • Značajno komforniji način prenosa podataka iz usta pacijenta u proces izrade nadoknada: bez uzimanja otiska, snimanjem interdentalnom kamerom
 • Zadovoljavanje visokih estetskih kriterijuma minimalno invazivnim metodama

CEREC tehnologija podržana CAD CAM softverom omogućava izradu:

 • Faseta
 • Krunica
 • Mostova
 • Krunica na implantatima
 • Individualnih keramičkih suprastruktura…

CAD/CAM materijali – prilagodljivi i biokompatibilni

CAD/CAM tehnologija podrazumeva specijalan način obrade već gotovih keramičkih blokova na način kako je to dizajnirao stomatolog, u skladu sa stanjem u ustima pacijenta i prema usaglašenoj terapiji.

U ordinaciji Barjaktarević koriste se CEREC-ovi blokovi (od leucitinske glas keramike, litijumdislikatne keramike, cirkon keramike, PMMA…) koji su ovom trenutku najkvalitetnija keramika koju tržište može ponuditi. Najvažnije karaktiristike ovog materijala su:

 • Abrazivnost koja omogućava poliranje nakon izlaska iz mašine za sečenje
 • Keramika koju koristimo ima karakteristike prirodnog zubnog tkiva, čvrstoću, transparentnost, translucentnost itd…
 • Bez iritacija okolnog tkiva (gingive) pacijenta

CEREC Omnicam

kamera za digitalno uzimanje otiska tj. snimanje stanja u ustima pacijenta

U ordinaciji Barjaktarević za snimanje stanja u ustima i na osnovu toga izradu protetskih nadoknada koristi se CEREC Omnicam kamera.

Upotrebom Omnicam kamere izbegava se uzimanje otiska pomoćnim materijalima koji treba da prenesu vernu sliku iz usta pacijenta do mesta gde se nadoknada izrađuje.

Umesto te procedure koja je za pacijenta uvek bila neprijatna, u ordinaciji Barjaktarević se stanje u ustima pacijenta skenira moćnom Omnicam kamerom.

Omnicam kamera digitalnim putem veoma precizno prenosi sve podatke u kompjutersi sistem koji ih seftverski obrađuje i uz dizajniranje koje stomatolog radi uz podršku softvera, dolazi se do izuztno preciznog rešenja.

Pacijent je pošteđen neprijatnosti konzervativnog načina uzimanja otiska, a stomatolog dobija priliku da u okviru softverskih mogućnosti svojim kreativnim radom dizajnira nadoknadu u potpunosti u skladu sa potrebama i željama pacijenta.

Skeniranje stanja u ustima pacijenta u odnosu na konzervativno uzimanje otiska donelo je novi kvalitet u radu, postavilo nove standarde u zahtevima pacijenta, omogućilo dostupnost i nepristupačnim mestima u ustima pacijenta bez izazivanja neprijatnosti tokom procedure, visoku preciznost u usaglašavanju boje nadoknada, savršeno rubno zatvaranje i samim tim i ispunjavanje svih preduslova za trajnost ugrađenog rada.

MC XL radna jedinica za izradu nadoknada

Sastavni deo i poslednji deo CEREC sistema je mašina za izradu nadoknada koja na osnovu informacije koju digitalnim putem dobija iz kompjutera vrši izradu (sečenje) nadoknada iz keramičkih blokova (kockica).

CEREC ordinacija

Ordinacija Barjaktarević koristi radnu jedinicu CEREC MC XL Premium koja omogućava najviši nivo preciznosti i kvaliteta izrade („extra-fine“, preciznost +/- 25 mikrona) protetskih radova: krunica, mostova, faseta, inleja, individualnih suprastruktura, krunica na implantatima.

MC XL mašina omogućava izradu pojedinačne nadoknade visoke preciznosti i kvaliteta u vremenu od 4-12 minuta.

Pridružite se mnogobrojnim zadovoljnim pacijentima

Stomatološka ordinacija Dr Barjaktarevic postoji već 30 godina kao stručna stomatološka ordinacija i ima veliki broj pacijenata koji nam ukazuju poverenje i iznova nas biraju za njihovog porodičnog stomatologa.

Zakažite pregled