Na regionalnom sastanku Dentspy Sirona koji je održan u Salcburgu 20.06.2016. naša ordinacija je proglašena za referentnu CEREC kliniku.