Endodoncija

Endodoncija

Endodoncija je grana stomatologije koja se bavi zbrinjavanjem obolele ili traumatski oštećene zubne pulpe.

Kod značajnog oštećenja kruničnog dela zuba i pojave hroničnog ili akutnog bola usled napredovanja karijesa ili zbog traume, dolazi do oštećenja zubne pulpe. Tada je neophodno sprovesti endodontski tretman tj. „vađenje živca“. Endodoncija se bavi zdravljem zubnog živca (pulpe) i tkiva oko korena zuba.

U stomatološkoj ordinaciji Barjaktarević upotrebljavaju se najsavremeniji instrumenti kako bi se endodoncija učinila manje traumatičnom za pacijenta i efikasnom za stomatologa, tako da se vađenje živca i sve što ide uz to najčešće obavlja u jednoj bezbolnoj seansi.

Zaboravite beskrajne dolaske, duga sedenja u stolici, stavljanje i menjanje leka, turpijice kojima se kanali zuba proširuju u seansama za koje nikad ne znate koliko će ih biti.

Kako radimo endodontski tretman?

Cilj endodontskog tretmana je uklanjanje pulpe zuba, čišćenje i oblikovanje kanala korena da bi se sprečilo širenje bakterija i njihovih produkata u periapeksno područje. Endodontski tretman počinje otvaranjem pristupnog kaviteta, čiji je oblik određen pozicijom ulaza u kanale korena zuba. Nakon ispitivanja prohodnosti kanala, obrađuje se krunična a potom i srednja trećina kanala korena.

Kada se obrade prve 2/3 kanala pristupa se određivanju radne dužine. Radna dužina je rastojanje od ulaza u kanal do apeksne konstrikcije. Apeksna konstrikcija predstavlja granicu između pulpnog i periodoncijumskog tkiva. Metode za određivanje radne dužine su: radiografsko merenje, merenje pomoću apeks lokatora, taktilno-senzorna metoda. Najbolji rezultati se postižu kombinacijom ove tri metode. Nakon određivanja radne dužine, obrađuje se kanal korena.

Obrada kanala korena zuba se može raditi:

  • ručno – pomoću čeličnih i Ni-Ti sistema proširivača
  • mašinski – pomoću instrumenta Ni-Ti rotirajućih sistema
  • kombinovanom metodom – ručno i mašinski

Nakon ovakvog proširenja i adekvatne obrade kanala zuba, oni se pune odgovarajućim materijalima, i time je taj deo intervencije završen.

Cene tretmana endodoncije zavise od više faktora, za kompletan cenovnik kontaktirajte nas.

Lečenje gangrene