Endodoncija

Endodoncija je stomatološka disciplina koja se bavi oboljenjima sadržaja kanala korena zuba tj. zubne pulpe. Savremeno lečenje se zasniva na preciznom (mašinskom) čišćenju i oblikovanju kanala korena, temeljnom ispiranju, snažnoj dezinfekciji i preciznom zatvaranju kanalnog sistema.

Zakažite pregled

Endodoncija – Oboljenje zubne pulpe

Nadražaji koji mogu izazvati oboljenje pulpe mogu biti: biološki, fizički i hemijski.

Zubna pulpa može da oboli iz različitih razloga, a jedan od njih je zubni karijes. Kada bakterije i njihovi toksini prodru u komoru zuba dolazi do njene upale koja se naziva pulpitis. Daljim dejstvom bakterija i njihovih toksina dolazi do prekida snabdevanja zuba krvlju i odumiranja sadržaja kanala korena. Takođe, bakterije mogu da preko vrha korena zuba prodru u viličnu kost, a kao posledica nastaje proces na vrhu korena.

Trauma može dovesti do prekida snabdevanja zubne pulpe hranljivim materijama, nakon čega dolazi do njenog postepenog odumiranja. Često ovakav proces ostane sakriven, pa se jedna takva cista primeti kada dostigne značajne razmere ili na rutinskom rendgen snimku.

Ukoliko se u početnom stadijumu zapaljenja ne ukloni uzrok istog, tada dolazi do trajnih promena na tkivu pulpe.

Endodonski tretman

Endodontska terapija podrazumeva uklanjanje sadržaja iz kanala korena zuba, ispiranje kanala korena i njegovo hermetičko zatvaranje. U zavisnosti od broja korena zuba i da li u kanalu postoji infekcija određuje se broj intervencija. Nakon završetka endodontske terapije potrebna je rekonstrukcija kruničnog dela zuba tj. izrada plombe ili krunice.

U stomatološkoj ordinaciji Barjaktarević koristimo najsavremenije tehnike i opremu za endodontsku terapiju zuba. To su pre svega ručni i mašinski instrumenti na bazi nikl-titanijumskih legura (Ni-Ti), koji u sebi sadrže i lokatore vrha korena zuba.

Mašinska tehnika preparacija kanala korena zuba

Mašinska tehnika u odnosu na rad sa ručnim instrumentima, omogućava efikasnije čišćenje i oblikovanje kanala, brži i kvalitetniji rad uz smanjenje mogućih komplikacija.

Kako bi se odredila precizna dužina kanala korena, koristi se APEX poslednje generacije. Zatim se posebnim minijaturnim instrumentima uklanja inficirano tkivo i obezbeđuje pravilno oblikovanje kanala i njihovo punjenje. Ovakvom tehnologijom povećava se uspešnost izlečenja upale zubne pulpe, a samim tim se skraćuje vreme trajanja terapije.

Prednosti mašinske obrade kanala korena su:

  • Mogućnost obrade tankih ili jako zakrivljenih kanala korena;
  • Kraće vreme uklanjanja inficiranog dentina sa zidova kanala korena;
  • U toku jedne, kratkotrajne posete, moguće je ukloniti „živac“, proširiti kanale korena i napuniti ih, čime se endodontski tretman svodi na jednu posetu stomatologu.

APEX lokator

Kanal zuba mora biti obrađen celom svojom dužinom do njegovog vrha. APEX lokator je uređaj koji signalizuje koliko smo udaljeni od vrha korena zuba. Na osnovu zvučnog signala i grafičkog prikaza pozicije iglice na samom aparatu, stomatolog u svakom trenutku zna tačno u kom delu kanala korena se iglica, odnosno proširivač, nalazi. Ovim postupkom mogućnost greške u lečenju kanala korena se svodi na minimum, čime se postiže maksimalni terapijski efekat endodontskog tretmana.

Endodoncija – Posledice nelečenja

Bakterije koje su nedovoljno dobrom higijenom i lošim održavanjem zuba prodrle u kanal korena zuba, izazivaju zapaljenje zubenog živca i tada pacijenti osećaju izrazito jak bol koji ih dovodi stomatologu. Ukoliko dođe do jačih upala stvara se gnoj koji se širi izvan korena zuba i u većini slučajeva razara kost. Ako se ne leči, upala može dovesti i do jačeg otoka koji je vidljiv na licu koji može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme.

Ako se infekcija pulpe na vreme ne sanira, komplikacije do kojih dolazi mogu biti:

  • Širenje infekcije– kada se zubna pulpa inficira, gubi sposobnost odbrane, pa se infekcija širi dalje preko otvora na vrhu korena zuba u periapikalno tkivo. Bakterije koje se razmnožavaju dovode do stvaranja abscesa.
  • Gubitak kosti– infekcija se može širiti preko vrha korena zuba kroz periapikalno tkivo i kost, te uzrokovati gubitak kosti vilice.
  • Gubitak zuba – gubitak zuba dovodi do poremećaja u žvakanju , pa samim tim i varenju hrane, smetnji u donjoviličnom zglobu, promena na licu….

Endodoncija – Gangrena zuba

Bilo koje odloženo lečenje korena kanala može da postane gangrena. To je zato što oštećeni nerv na kraju umire i bakterije iz pljuvačke pacijenta vrše invaziju na komoru pulpe. Komora pulpe se tako inficira.

Gangrena zuba je bolest korena zuba i predstavlja odumiranje pulpe. Do propadanja, tj. odumiranja pulpe dolazi usled bakterijske infekcije i nedovoljne cirkulacije. Razvoj gangrene zuba je najčešće dug proces i zato su od ključnog značaja redovne stomatološke kontrole. Samo redovnim pregledima moguće je utvrditi nastanak gangrene zuba i početi sa lečenjem na vreme.

Simptomi gangrene zuba

Pored zadaha koji je najkarakterističniji, gangrena zuba daje i druge simptome, koji se mogu postepeno razvijati i često biti neprimećeni na vreme:

  • može se javiti povišena telesna temperatura ili groznica
  • natečena vilica (gornja ili donja)
  • uvećane žlezde u regiona u blizini zuba pod gangrenom (npr., na vratu)

Gangrena zuba iziskuje lečenje koje ne može da se odloži! Posledice koje se mogu javiti usled nelečenja gangrene mogu biti kobne po opšte zdravlje pacijenta. Infekcija se može širiti od pulpe ka vrhu korena zuba, a potom zahvatiti i parodoncijum iznad. U najgorem slučaju može doći do apscesa, koji se jako teško leči i potrebno je duže vreme za oporavak.

Ako se apsces ne isprazni, infekcija se može proširiti na vilice i na drugim područjima glave i vrata. U najgorem slučaju, može se čak razviti i sepsa – generalizovano infektivno stanje organizma koje može dati fatalne posledice po život.

Pridružite se mnogobrojnim zadovoljnim pacijentima

Stomatološka ordinacija Dr Barjaktarevic postoji već 30 godina kao stručna stomatološka ordinacija i ima veliki broj pacijenata koji nam ukazuju poverenje i iznova nas biraju za njihovog porodičnog stomatologa.

Zakažite pregled