NIJE VAM NIKAO ZUB? IMPLANT JE REŠENJE

Prikaz još jednog u nizu interesantnih slučajeva u ordinaciji Barjaktarević: pacijent je mlada osoba, 28 godina, sa vidljivim problemom nedostatka gornje desne dvojke. Zub nikad nije izrastao, nema ni zametka u kosti i situacija je konačna u tom smislu.
Pacijent je pokušavao da reši ovaj, pre svega estetski, ali i funkcionalan problem, i srećom nije prihvatio rešenje koje mu je na više mesta nuđeno: ozbiljna korekcija okolnih zuba (brušenje) jedinice i trojke i ugradnja mosta od četvorke do jedinice u kome bi se “smestila” nedostajuća dvojka.
U ordinaciji Barjaktarević se rešavanju problema pristupilo potpuno drugačije: isplanirana je terapija koja je podrazumevala

Barjaktarević estetska stomatologija Barjaktarević estetska stomatologija

Ortodontsko pomeranje postojećih zuba I stvarnje prostora izmedju trojke i jedinice

Barjaktarević estetska stomatologija Barjaktarević estetska stomatologija

Ugradnju implantata na mestu nedostajaceg zuba nakon oslobađanja dovoljnog prostora

Barjaktarević estetska stomatologija Barjaktarević estetska stomatologija Barjaktarević estetska stomatologija

Protetsku nadoknadu bezmetalnom krunom na mestu nedostajuće dvojke

Barjaktarević estetska stomatologija Barjaktarević estetska stomatologija

Značajno manja (gotovo nikakva) intervencija na postojećim zubima, dobro osmišljen i izveden plan i trajno rešenje, naravno i strpljiv pacijent koji je shvatio koliko je rešavanje problema na ovaj način inteligentnije i za njega kvalitetnije, njegovo prihvatanje terapije, dao je rezultat koji vidite na fotografijama: početno stanje, ortodonska terapija (bravice), ugradnja implantata i postavljanje bezmetalne krunice. I naravno, osmeh zadovoljnog pacijenta dok izlazi iz ordinacije.
U sledećem blogu ćemo Vas upoznati sa još jednom izuzetnom mogućnošću koju nam pruža korišćenje EXOCAD softvera: softver u sebi sadrzi opciju Smile designe-a pomocu koje pacijentima na pocetku intervencije mozemo da pokazemo krajnji očekivani rezultat.

Barjaktarević estetska stomatologija

Zakazivanje termina i pregleda putem telefona:  +381 11 32 32 173 +381 11 32 22 425
ili popunjavanjem online formulara.

NAPOMENA

Sadržaj web sajta ordinacije nije zamena za profesionalni medicinski savet, dijagnozu ili terapiju i nije prilagođen ličnim potrebama pojedinog korisnika. Informacije na sajtu ordinacije nisu zamena za lekarski pregled i savete medicinskog osoblja niti su sugestija za određeni program lečenja. Cilj informacija na sajtu je da dopuni vašu informiranost o zdravlju i lečenju. U slučaju zdravstvenog problema obratite se stomatologu. Pre primenjivanja bilo kakvog saveta pročitanog na sajtu ordinacije obavezno se posavetujte sa stomatologom.