ORALNA HIRURGIJA

Razgovor pacijenta i zubara

Oralna hirurgija: hirurško lečenje tvrdih i mekih tkiva usne duplje.

Istraživanja kažu da gotovo 75% Amerikanaca oseća određeni nivo anksioznosti zbog posete stomatologu, a zbog svojih strahova jedan od sedmoro će potpuno izbeći odlazak zubaru. Ne znamo podatak za Srbiju, ali ga naslućujemo…ali skoro da smo sigurni da kad je u pitanju hirurška intervencija koja je ponekad neophodna u stomatološkoj praksi, ovaj procenat raste, raste…

Bezbedno

Štitimo pacijente i sebe od mogućih infekcija na najbezbedniji mogući način.
Činjenica je pak da su u savremenoj stomatologiji oralno-hiruške intervencije bezbolne, obavljaju se usavršenim hiruškim postupcima i odgovarajućim instrumentima izazivajući minimalnu traumu i uz obaveznu primenu odgovarajuće anestezije. Rekli bismo, nema mesta anksioznosti i strahu!

Gubitak ne mora biti trajan!

Gubitak jednog ili više zuba izaziva pomeranje ostalih zuba i time poremećaj čitave statike zubnog niza i zagrižaja.

Oralna hirurgija je sveobuhvatna grana stomatologije:
● rešavanje problema impaktiranog umnjaka
● komplikovano vađenja zuba
● uklanjanje frenuluma koji pravi probleme u ishrani i govoru
● ugradnje implantata i lečenja obolelih desni
● hirurške intervencije kojom se omogućava bolje prianjanje proteze
● podizanje poda sinusa

Stručno

Oralna hirurgija operacija

Oralna hirurgija rešava problematične situacije i omogućava dalje intervencije ili lečenje, ugradnju mobilnih ili fiksnih protetskih nadoknada. I značajno pomaže ispunjavanju visokih estetskih zahteva.

Savremeno

State- of- the- Art!
Savremena oprema, najkvalitetniji materijali, sertifikovane obuke, strogi protokoli dezinfekcije i sterilizacije i potpuna zaštita i pacijenta i stomatologa.
Oralna hirurgija pomaže da se sačuva zub i kad za jedan njegov koren nema spasa- apikotomija je operacija korena zuba kojom se uklanja patološka promena, bezbolna je i obavlja se u lokalnoj anesteziji.

Sigurno

Atraumatsko vađenje zuba pomoću Magnetic mallet-a.
A ako ipak zub mora da se izvadi, u ordinaciji Barjaktarević postoji način da se trauma i trajanje vađenja zuba značajno smanje uz pomoć aparata za atraumatsko vađenje zuba Magnetic Malet.

Vađenje umnjaka

Snimak umnjak za vadjenje

Vađenje umnjaka ne mora biti bolno i vrlo neprijatno iskustvo: bezbolno u lokalnoj ili opštoj anesteziji, koristeći Magnetik mallet.

Oralna hirurgija se bavi i sinusima. Ako se prilikom vađenja zuba sinusi otvore, ne smeju ostati u takvom stanju- stomatolog će hirurški zatvoriti sinuse i time sprečiti moguće komplikacije.

Sinus lift

Sinus lift

Intervencija se izvodi ukoliko ne postoji dovoljna količina koštanog tkiva za ugradnju implantata u gornjoj vilici.

U nekim slučajevima su sinusne šupljine suviše blizu viličnoj kosti pa nema dovoljno mesta za ugradnju implantata. I tu postoji rešenje, podiže se „pod“ sinusa tako što se maksilarni sinus popuni koštanim zamenikom do nivoa potrebnog da se implantat bezbedno i sigurno ugradi u gornju vilicu pacijenta.

I ne samo kod podizanja poda sinusa, procedura nadogradnje koštanog tkiva veštačkom kosti ili autotransplantatima se primenjuje kad god nema dovoljno prirodne kosti (augmentacija viličnog grebena).

Komunikacija

Pacijent pre početka intervencije dobija kompletnu informaciju o vrsti i načinu njenog izvođenja. Ostajemo u komunikaciji sve vreme dok ste naš pacijent i vodimo računa o Vašem oporavku.
Tu smo za Vas!

Sinus lift sertifikat nasih zubara

NAPOMENA

Sadržaj web sajta ordinacije nije zamena za profesionalni medicinski savet, dijagnozu ili terapiju i nije prilagođen ličnim potrebama pojedinog korisnika. Informacije na sajtu ordinacije nisu zamena za lekarski pregled i savete medicinskog osoblja niti su sugestija za određeni program lečenja. Cilj informacija na sajtu je da dopuni vašu informiranost o zdravlju i lečenju. U slučaju zdravstvenog problema obratite se stomatologu. Pre primenjivanja bilo kakvog saveta pročitanog na sajtu ordinacije obavezno se posavetujte sa stomatologom.