DIGITALNA STOMATOLOGIJA

Snimanje Primescanom digitalna stomatologija

Sve više se o tome govori, sve češće čujemo tu reč, a šta, zapravo, znači DIGITALNO?

Digitalizacija je proces prevođenja jednog objekta, slike, zvuka, dokumenta ili signala (obično analognog) u digitalni oblik. Rezultat ovog procesa je digitalni objekat, tj. digitalna slika objekta, ili digitalna forma za signal. Bukvalno gledano, digitalizacija predstavlja beleženje analognog signala u digitalnom obliku, što bi za dokument značilo da slika objekta prati vizuelni identitet, okvire i strukturu samog objekta. Digitalizacija je i primaran način čuvanja slika u obliku pogodnom za prenos i obradu na računaru.

Tu se desio bliski susret digitalizacije i stomatologije.

Šta je sve u stomatološkoj ordinaciji Barjaktarević digitalno?

  • Digitalne fotografije
  • Digitalno rengensko snimanje
  • Digitalno intraoralno snimanje
  • CEREC Cad Cam tehnologija

Pored najmodernije tehnološke opremljenosti naše stomatološke ordinacije, glavni preduslov za uspešno korišćenje digitalnih tehnologija u stomatologiji jesu izuzetna stručnost, znanja i veštine, kao i brojne nagrade i sertifikati koje naš iskusni tim stomatologa poseduje.

PREDNOSTI DIGITALNE STOMATOLOGIJE

Navešćemo Vam samo neke od komparativnih prednosti digitalizacije u stomatologiji, a u daljem tekstu ćemo ih objasniti kroz primere konkretnih stomatoloških praksi.

  • Vremenska efikasnosti – uz korišćenje digitalnih tehnologija, snimci zuba i vilice, kao i ostali fajlovi su postali odmah dostupni, a procedure daleko brže i kraće
  • Savršena preciznost i mogućnost predviđanja – sa najsavremenijim softverom u ovoj oblasti pacijentima možemo precizno predstaviti kako će njihov osmeh izgledati nakon tretmana u našoj stomatološkoj ordinaciji
  • Preventiva i intervencije u ranoj fazi bolesti zuba i vilice – digitalne tehnologije u stomatologiji pružaju nam mogućnost da eventualne probleme sa zubima otkrijemo u ranim fazama
  • Digitalna baza podataka o pacijentima – na jednom mestu su brzo i lako dostupni svi podaci i informacije o prethodnim pregledima i urađenoj dijagnostici

DIGITALNE FOTOGRAFIJE U STOMATOLOGIJI

Digitalno snimanje u stomatologiji

Profesionalci bi rekli, fotografija je rezultat razvijanja zapisa sa filma, a ovo što vidimo na mozaiku iznad su digitalni zapisi.
Kako god da ih zovemo, fotografije imaju ključni značaj u komunikaciji između pacijenta i stomatologa, od prvog susreta pa sve do poslednjeg, odnosno do završetka stomatološke intervencije.

Digitalna fotografija, izuzetno precizna i jasna, omogućava analizu stanja zuba kod pacijenta, uočavanje nedostataka koji nisu lako vidljivi uživo, fotografija pomaže pacijentu da definiše svoje želje i zahteve a stomatologu da jasnije obrazloži predloženi tretman.

Fotografija je najveći prijatelj stomatološke ordinacije u trenutku kad doktor i pacijent zajedno gledaju “pre” i “a sad”.

Digitalne fotografije pacijenata se koriste samo u svrhu rešavanja stomatološkog problema i za medicinsku arhivu. U slučaju da se žele koristiti za objave na društvenim mrežama ili u marketinške svrhe, obavezan je pristanak pacijenta u tom smislu.

3D RTG – DIGITALNO RENDGENSKO SNIMANJE U STOMATOLOGIJI

Digitalni snimak vilice i zubni implant

Za preciznu dijagnostiku specifičnih stomatoloških problema u ordinaciji Barjaktarević se koristi kompjuterska tomografija 3D, odnosno rendgen snimak koji daje preciznu trodimenzionalnu sliku problematičnog mesta ili kompletne vilice. Takav snimak omogućava stomatologu da stekne uvid u koštanu strukturu vilice i zuba, nervne puteve i okolna meka tkiva. Snimak 3D je dragocen izvor podataka kada su u pitanju gubitak kosti, abnormalne izrasnine, prelomi kostiju vilice, infekcije koštanog i mekog tkiva, poremećaje u poziciji zgloba vilice.

Za pojedinačno snimanje zuba u ordinaciji se koristi digitalni rendgen niskog zračenja.

INTRAORALNI SCAN-KAMERA ZA INTRAORALNO SNIMANJE

U ordinaciji Barjaktarević skeniranje zuba i mekih tkiva za potrebe izrade protetskih nadoknada vršimo kamerom Primescan koja spada u najnoviju generaciju intraoralnih skenera. Ova kamera radi upravo ono što smo na početku objasnili: prenosi digitalni zapis iz usta pacijenta u kompjuter i time omogućava stomatologu da pomoću specijalnog softvera radi na njemu, da analizira stanje, da planira i modeluje protetsku nadoknadu (most, krunicu, plombu, fasetu….).

Intraoralni skener Primescan

Digitalno je precizno, jednostavno i komforno za pacijenta.
Zaboravite na uzimanje otiska kašikom i otisnom masom.

Jer, mi smo digitalizovani smo već godinama, a sa pojavom svakog novog i naprednijeg uređaja na tržištu hvatamo korak, bivamo još precizniji, komforniji. Sada radimo pomoću Primescan kamere – trenutno najbolje kamere za snimanje stanja zuba u ustima. Primescan olakšava postavljanje precizne dijagnoze i omogućava izradu modela za predstavljanje i analizu buduće protetske nadoknade Smile Disegn.

Celi dalji postupak se nakon snimanja odvija uz pomoć CadCam (Computer-aided-design and computer-aided-manufacturing) sistema-softvera i uređaja za modelaciju i izradu protetskih nadoknada.

CEREC TEHNOLOGIJA U STOMATOLOGIJI

Primescan Connect Intraoralni skener

CEREC Cad Cam tehnologiju je razvila nemačka kompanija SIRONA.
CEREC je danas svetski najnapredniji i naširoko korišćen CadCam sistem u stomatologiji za izradu bezmetalnih keramičkih nadoknada.

Cerec krunice i mostovi
● Kompjutersko oblikovanje krunica
● Sve krunice za implante koje se izrađuju u CEREC mašini su 100% keramičke, bez metalnog jezgra
● Pun estetski efekat
● Mogućnost izbora nijanse boje

Ono što je do pre desatak godina rađeno danima i zahtevalo nekoliko dolazaka u ordinaciju (ponegde je još uvek tako…), danas se završava u jednoj ili eventualno dve posete stomatologu. Na osnovu trodimenzionalnog digitalnog zapisa zuba za koji je planirana nadoknada i cele vilice, računar prema instrukcijama stomatologa i u odgovarajućem softveru formira i izrađuje odgovarajući protetski rad.

Zubna krunica

Zubne krunice izrađujemo od pune keramike.
Najčešće koristimo cirkon, litijumdisilikatnu, leucitinsku.

Napredna tehnologija je donela preciznost, brzinu u radu, upotrebu specijalnih vrsta keramike sa karakteristikama prirodnih zuba, trajnost i uštedu vremena, ali tek znanje i ogromno iskustvo stomatologa daju krunici, faseti ili mostu visok estetski kvalitet, onaj „final touch“ iskusne ruke i oka stomatologa ugrađuje u protetski rad dodatni estetski detalj koji ga čini najboljim izborom.

CadCam tehnologija omogućava kompletnu protetsku rehabilitaciju:
● mobilne protetske nadoknade (skeletirane proteze, totalne proteze)
● fiksne nadoknade (mostovi, krune, fasete)
● krune i mostove na implantatima
● individualne suprastrukture

Korišćenjem najsavremenijeg CadCam sistema sa digitalnom 3D Primescan kamerom dobijaju se najprecizniji digitalni modeli i u kombinaciji sa Cerec MCXL frezom za izradu protetskih radova, pacijentima pružamo mogućnosti vrhunske rekonstrukcije i izradu i najsloženijih protetskih radova na jednom mestu-u ordinaciji.

Sa iskustvom upotrebe CAD CAM sistema dužim od deset godina, sa zadovoljstvom možemo reći da smo lideri u ovoj oblasti stomatologije na ovim prostorima.

CAD CAM STOMATOLOGIJA – DIGITAL SMILE DESIGN

Prikaz gornje vilice

Zahvaljujući Digital Smile Design metodu svaki pacijent može odmah u stomatološkoj ordinaciji saznati kako će izgledati njegov osmeh kada na kraju intervencija izadje iz ordinacije. Biće to osmeh iz snova, govori dugogodišnje iskustvo.

Digital Smile Design (DSD) je koncept predvidivosti: uz pomoć digitalne tehnologije simulira krajnji rezultat stomatološkog tretmana već u fazi planiranja intervencije i omogućava uvid u izgled konačnog rezultata. Uz DSD se sagledava odnos usana, zuba, desni, lica u pokretu.

Digitalni skener za izradu zubne proteze
NAPOMENA

Sadržaj web sajta ordinacije nije zamena za profesionalni medicinski savet, dijagnozu ili terapiju i nije prilagođen ličnim potrebama pojedinog korisnika. Informacije na sajtu ordinacije nisu zamena za lekarski pregled i savete medicinskog osoblja niti su sugestija za određeni program lečenja. Cilj informacija na sajtu je da dopuni vašu informiranost o zdravlju i lečenju. U slučaju zdravstvenog problema obratite se stomatologu. Pre primenjivanja bilo kakvog saveta pročitanog na sajtu ordinacije obavezno se posavetujte sa stomatologom.