IMPLANTOLOGIJA

implanotologija

Iskustvo pre svega! U ordinaciji Barjaktarević uspesno se bavimo implantologijom duže od 20 godina!

ZUBNI IMPLANTAT

Zubni implant

I zub ima zamenika

Savremeni zubni implantat je titanijumski šraf koji se ugrađuje u kost vilice, srasta sa njom i služi kao zamena za koren zuba

Ugradnjom implantata nadoknađuju se izgubljeni zubi, rehabilituje se zubni niz i međuvilični odnosi.

Osim značajnog estetskog efekta na celo lice pacijenta, time se postiže i poboljšanje funkcije žvakanja i govora. Implantati su danas idealna zamena za izgubljene zube i u širokoj su upotrebi u stomatologiji.

Štedimo Vaše zube

Ugradnjom zubnih implantata izbegava se brušenje susednih zuba koje bi bilo neophodno pri izradi mostova.

Implantologija je vrlo složena i dinamična oblast stomatologije. Stomatolog koji ugrađuje impantate mora imati vrlo temeljno i sveobuhvatno medicinsko i stomatološko znanje:
● anatomija glave i vrata
● principe hirurgije, protetike, farmakologije
● nege nakon intervencije

Jer, oralno okruženje je dinamično i savršeni uslovi za rad gotovo nikad nisu mogući a stomatolog mora imati sposobnost identifikovanja širokog spektra mogućih komplikacija i način njihovog, pre svega, izbegavanja, a u slučaju da do njih dođe, rešavanja.

Pre i posle ugradnje zubnog implantata
Pre i posle

Nov osmeh, dodatno samopouzdanje!

Nov osmeh – zašto da ne!
Ugradnjom 4 ili 6 implantata (all on four/six) možete se osloboditi totalne proteze. Ugradnjom implantata dobijate najkomforniju fiksnu protetsku nadoknadu.

U ordinaciji Barjaktarević ugradnja implantata se radi još od 1998.godine. Iskustvo duže od 20 godina, brojni seminari i obuke za usavršavanje, praćenje razvoja implantologije i primena novih metoda, instrumenata i sistema osnove su na kojima se bazira uspešan rad stomatologa u ordinaciji Barjaktarević, kada se radi o implantologiji.

Precizno, kompjuterski vođeno, iskusno i bezbedno!

Implantologija je stomatološka disciplina koja menja život i pacijtima i stomatolozima: pacijentima donosi bolji kvalitet života, bolje zdravlje i veliko zadovoljstvo estetskim rezultatima, a za stomatologe je to stalni izazov, veština koja se stalno unapređuje, postaje strast.

U ordinaciji Barjaktarević najčešće se koristi implantni sistem Astra Tech Dentsply Sirona.

Astra tech implant system sertifikat

AstraTech implantat

Krunice na implantatu se ugrađuju:
● Odmah nakon ugradnje implantata, ako je moguće
● Odloženo, nakon 3-4 meseca

Istraživanja i razvoj Astra Tech zubnih implantata u prethodnih tridesetak godina rezultovali su proizvodom koji može garantovati uspešnost u radu.

Priznata kompetentnost

Astra tech implant system

Ordinacija Barjaktarević je sertifikovana klinika za Astra Tech implantate a dr Barjaktarević je aktivan član Evropske Asocijacije za implantologiju (EAO: European Association for Osseointegration) gde je završio najviši nivo obuke za implantologiju

Ovi implantati omogućavaju trajne rezultate, a njegove karakteristike su:
1. (OsseoSpeed) – više kosti oko implantata za kraće vreme
2. (MicroThread) – očuvanje kosti
3. (Conical Seal Design) – stabilnija veza između implantata i nosača krunice (suprastrukture)
4. (Connective Contour) – zdrava i lepa meka tkiva prirodnog izgleda.

Kao što je sve u ovoj ordinaciji individualizovano, pa tako i na osnovu individualnog plana terapije radimo protetski vođenu ugradnju implantata. Osim toga za svakog pacijenta izrađujemo individualno kreirane keramičke nosače krunica (suprastrukture).

Kruna na implantatu

Implantat zamenjuje koren zuba, a keramička krunica krunični deo zuba

Baš ne volimo da to budu konfekcijski izrađene zubne nadoknade i delovi implantata. Svako lice je drugačije i zaslužuje da mu se protetska nadoknada potpuno prilagodi, a na tom, Vašem, licu jedinstven, samo Vaš osmeh nakon završene terapije opravdava sav trud i vreme i pacijenta i stomatologa uloženo u sveobuhvatnu intervenciju.

 

NAPOMENA

Sadržaj web sajta ordinacije nije zamena za profesionalni medicinski savet, dijagnozu ili terapiju i nije prilagođen ličnim potrebama pojedinog korisnika. Informacije na sajtu ordinacije nisu zamena za lekarski pregled i savete medicinskog osoblja niti su sugestija za određeni program lečenja. Cilj informacija na sajtu je da dopuni vašu informiranost o zdravlju i lečenju. U slučaju zdravstvenog problema obratite se stomatologu. Pre primenjivanja bilo kakvog saveta pročitanog na sajtu ordinacije obavezno se posavetujte sa stomatologom.