STRUČNI SKUPOVI-KURSEVI

Barjaktarević estetska stomatologija

Stalno usavršavanje, praćenje najnovijih dostignuća u stomatološkoj praksi i nauci, nove metode i procedure u radu, najnoviji i najkvalitetniji stomatološki  materijali – to su oduvek bili prioriteti u radu u ordinaciji Barjaktarević. Kontinuitet u usavršavanju kompletnog osoblja ordinacije je princip od koga se ne odustaje.

Od tog načina rada nije se odustalo ni tokom perioda pandemije kada je zbog otežanih uslova praktičnog rada u radionicama, praktičan rad na kursevima ili stručnim radionicama bio onemogućen.   Tokom prošle i delimično ove godine stomatolozi ordinacije Barjaktarević su u online formatu prošli niz obuka i bili veoma aktivni na radionicama i stručnim sastancima koji su tematski bili posvećeni novostima u struci, a naročito u uslovima globalne epidemije.

  • Napredni kurs iz implantologije

Kada se se stekli bezbednosni uslovi, dr Miodrag Barjaktarević je ove godine uspešno završio još jedan nivo praktične obuke u oblasti implantologije: napredni kurs koji je obuhvatio tehnike rada sinus-lift i tehnike i materijale za horizontalnu i vertikalnu augmentaciju u organizaciji kompanije Dentsply Sirona.

  • Digital Competence in Esthetic Dentistry

Dr Marko Milićević je učestvovao na sastanku Digital Competence in Esthetic Dentistry početkom oktobra ove godine. Prisustvo sastanku bilo je važno zbog potvrde naših digitalnih protokola u stomatologiji.  Sastanak je organizovala kompanija Ivoclar Vivadent.

  • Sertifikat iz oblasti bezbednosti i zdravlja u radu

Celo osoblje ordinacije je u ovoj godini prošlo kompletnu obuku iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i dobilo sertifikate o osposobljenosti za rad i u situacijama dodatno ugrožene bezbednosti kakva je pojava covid 19 virusa.

Barjaktarević estetska stomatologija

Zakazivanje termina i pregleda putem telefona: +381 11 32 32 173 +381 11 32 22 425
ili popunjavanjem online formulara.

NAPOMENA

Sadržaj web sajta ordinacije nije zamena za profesionalni medicinski savet, dijagnozu ili terapiju i nije prilagođen ličnim potrebama pojedinog korisnika. Informacije na sajtu ordinacije nisu zamena za lekarski pregled i savete medicinskog osoblja niti su sugestija za određeni program lečenja. Cilj informacija na sajtu je da dopuni vašu informiranost o zdravlju i lečenju. U slučaju zdravstvenog problema obratite se stomatologu. Pre primenjivanja bilo kakvog saveta pročitanog na sajtu ordinacije obavezno se posavetujte sa stomatologom.